Sveikiname AB “Aksa” Visagino gamyklos gamybos vadovą Andrių, šiuo atsakingu ir įtemptu metu davus šaulio priesaiką. Didžiuojamės savo kolegos pasiryžimu.
Taip pat labai džiaugiamės, nuotraukoje šalia Andriaus matydami kitą šaulį, mūsų bičiulį (su kuriuo kartu darome daug sportinių ir visuomeninų akcijų Visagine), tikrą Visagino ir Lietuvos patriotą, daugkartinį įvairių tarptautinių čempionatų nugalėtoją ir prizininką Jevgenij Shuklin.