Visagino gamyklos vadovas davė šauklio priesaiką

Sveikiname AB “Aksa” Visagino gamyklos gamybos vadovą Andrių, šiuo atsakingu ir įtemptu metu davus šaulio priesaiką. Didžiuojamės savo kolegos pasiryžimu.
Taip pat labai džiaugiamės, nuotraukoje šalia Andriaus matydami kitą šaulį, mūsų bičiulį (su kuriuo kartu darome daug sportinių ir visuomeninų akcijų Visagine), tikrą Visagino ir Lietuvos patriotą, daugkartinį įvairių tarptautinių čempionatų nugalėtoją ir prizininką Jevgenij Shuklin.
Skaityti daugiau

Parama Ukrainai

AB “Aksa” jau kelis kartus skyrė lėšų įvairiom organizacijom, telkiančiom paramą Ukrainoje.

O praeitą savaitę AB “Aksa” darbuotojas sudalyvavo ir tiesioginėje paramoje – AB “Aksa” lėšomis buvo nupirktas visureigis, darbuotojas pats jį nuvarė į Ukrainą ir perdavė tiesiogiai kariniam daliniui.

AB “Aksa” ir toliau stengsis kiek galėdama remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusijos agresiją, nes supranta, kad Ukrainoje vyksta kova ir už Lietuvą.

Skaityti daugiau