Logistikos kompleksas

Tiekti gaminiai:

  • Rygelis 
  • Perdangos plokštės 
  • Laiptų maršai 
  • Cokoliai 
  • Kolona 

 

Tiekimo užbaigimo metai: 2024
Vieta: Galinės Kaimas, Lietuva